1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Description

DW8E: Original Costume Pack cd key free

DW8E: Original Costume Pack cd key for free. Free STEAM KEYS! Free Steam Games. Games Key. Steam Giveaways. Free games to download. DW8E: Original Costume Pack key free

About DW8E: Original Costume Pack steam key free

Original costumes for all 77 playable characters from DYNASTY WARRIORS 8 will become available for selection under CHANGE OUTFIT. Enjoy new and unique costumes that give a fresh look to every battlefield! This set features costumes for the following characters: Xiahou Dun, Dian Wei, Zhang Liao, Cao Cao, Xu Zhu, Xiahou Yuan, Xu Huang, Zhang He, Cao Ren, Cao Pi, Zhenji, Cai Wenji, Jia Xu, Pang De, Wang Yi, Guo Jia, Yue Jin, Li Dian, Zhou Yu, Lu Xun, Sun Shangxiang, Gan Ning, Sun Jian, Taishi Ci, Lu Meng, Huang Gai, Zhou Tai, Ling Tong, Sun Ce, Sun Quan, Xiaoqiao, Daqiao, Ding Feng, Lianshi, Lu Su, Han Dang, Zhao Yun, Guan Yu, Zhang Fei, Zhuge Liang, Liu Bei, Ma Chao, Huang Zhong, Wei Yan, Guan Ping, Pang Tong, Yueying, Jiang Wei, Liu Shan, Xingcai, Ma Dai, Guan Suo, Bao Sanniang, Xu Shu, Guan Xing, Zhang Bao, Guan Yinping, Sima Yi, Sima Shi, Sima Zhao, Ding Feng, Wang Yuanji, Zhong Hui, Zhuge Dan, Xiahou Ba, Guo Huai, Jia Chong, Wen Yang, Zhang Chunhua, Diaochan, Lu Bu, Dong Zhuo, Yuan Shao, Zhang Jiao, Meng Huo, Zhurong, Zuo Ci. * The images are from an in-development build and may differ from the final version.

How to get DW8E: Original Costume Pack free steam key

1 - First step is to register as the member
2 - Choose an offer available and make sure you choose the one that's giving you lots of coins
3 - Complete the offer you have chosen, you must use real information to complete an offer / survey
4 - Get coins instantly to your account
5 - Unlock DW8E: Original Costume Pack cd key
Source: Source

System requirements
Windows Requirements
  • OS: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
  • Processor: Core2 DUO 2.4 GHz or better
  • Memory: 512 MB RAM
  • Graphics: 640*480 pixel over
  • DirectX: Version 9.0c
  • Network: Broadband Internet connection
  • Storage: 10 GB available space
  • Sound Card: DirectX 9.0c over
Mac Requirements
Not available.
Linux Requirements
Not available.

More games like DW8E: Original Costume Pack